U bent hier

Klachtenregeling Profysic Education

1. Ingeval van klachten over de dienstverlening van Profysic Education verzoeken wij u zich te wenden tot de eigenaar van Profysic Education, Ingrid Janssen, via education@profysic.nl.

2. Na kennisname van uw klacht zal Profysic Education uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen de klacht inhoudelijk behandelen. De klacht, en de wijze van afhandeling, zal door Profysic Education tevens worden geregistreerd en ter latere raadpleging worden bewaard voor de termijn van 12 maanden.

3. Profysic Education garandeert dat uw klacht te allen tijde vertrouwelijk behandeld zal worden.

4. Ingeval u zich niet kunt verenigen met de wijze waarop uw klacht in behandeling is genomen c.q. is afgewikkeld, kunt u zich te allen tijde wenden tot onze onafhankelijke klachtencommissie. De klachtencommissie wordt gevormd door mevrouw. T. Smit-Cornelder (eigenaar Smit & Cornelder bedrijfstrainingen) en  Rianne Eringa (eigenaar ‘de Zaak advocatuur’): info@smitencornelder.nl en Rianne Eringa rianne@dezaakadvocatuur.nl. De uitspraak van de klachtencommissie is te allen tijde bindend voor Profysic Education, waarbij Profysic Education het oordeel van de klachtencommissie binnen afzienbare tijd opvolgt.

7. De klachtencommissie neemt uw klacht in behandeling indien u: - aantoonbaar binnen een termijn van 4 weken na de plaatsgevonden training of opleiding eerst uw klacht aan Profysic Education inhoudelijk heeft voorgelegd; - duidelijk omschrijft waartegen uw klacht zich richt en wat u precieze wensen zijn.

8. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van de klachtencommissie een ontvangstbevestiging en neemt deze binnen een termijn van 14 dagen contact met u op.

9. De klachtencommissie behandelt uw klacht vertrouwelijk. De klachtencommissie beoordeelt of uw klacht gegrond is en of u recht heeft op enige vorm van compensatie. De compensatie kan nooit meer bedragen dan de kosten van de training of opleiding.

10. De klachtencommissie doet uitspraak binnen 4 weken na de ontvangst van uw klacht, tenzij anders aangegeven.